Recenze

Posted on

Geriatrická paliativní péče

MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.
Mladá fronta, 2017

Kniha o geriatrické paliativní péči je ucelenou publikací, která se věnuje problematice péče o polymorbidní křehké geriatrické pacienty. Kniha je velmi prakticky vystavěna, pracuje s kazuistikami, jež trefně ilustrují problematiku jednotlivých kapitol. Oproti klasickým lékařským učebnicím se autorovi podařilo právě díky kazuistikám navodit atmosféru skutečných pacientů, které potkáváme denodenně ve své praxi. Nejde o jednotlivé diagnózy, ale často právě o soubor nemocí a syndromů, které se vzájemně potencují a znesnadňují rozhodovací procesy týkající se jak diagnostiky, tak i léčby.
Již obsah knihy ukazuje, že nejde o výčet nemocí, které se ve stáří vyskytují, ale právě o různé syndromy a symptomy – od syndromu celkové bolesti, přes dušnost, močovou retenci, svědění a paniku až po terminální geriatricou deterioraci. Zároveň se věnuje také pečujícím a možnostem jejich podpory. Jak se na knihu věnující se paliativní péči sluší, otevírá také témata spirituality, komunikačních dovedností i péči o pozůstalé.

S tím, jak se rozšiřjí možnosti moderní medicíny a prodlužuje se délka dožití, prohlubuje se také komplexnost, složitost a vzájemná interakce různých chronických onemocnění a syndormů. Správně uchopit a vést léčbu takového komplexně nemocného člověka s množstvím medicínských ale i nemedicínských problémů představuje vývzu každého klinika. A tak, jak bude těchto starších nemocných přibývat, budou vzrůstat i nároky kladené na všechny, kteří se na péči podílejí. Rozpoznat, kdy je třeba jednoznačně akutního řešení nově vzniklých či zhoršení již stávajících obtíží a kdy naopak bude pacient profitovat z „pomalé medicíny“ není snadné. Kniha doktora Kabelky k takovému rozhodování může napomoci. Praktické tipy, rady a komentáře ale také epidemiologická data – to vše uspořádané do přehledných bodů usnadňujích orientaci v knize ji předurčují k tomu, aby se stala skutečně platným pomocníkem. Kniha jednoznačně splňuje nároky na praktickou publikaci, která pomůže každému lékaři, který se denně setkává s komplexní problematikou starších polymorbidních pacientů. Od praktický lékařů, přes internisty, geriatry, psychiatry až po chirurgické obory, kde se ne nepodstatná část těchto pacientů rovněž nachází.

prim. MUDr. Irena Závadová
Cesta domů, z.ú.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *